Udviklingspolitik

Valsgård Hallens udviklingspolitik
Mere info om vores udviklingspolitik kommer snart.

Udviklingspolitik

 

Beskrivelse af byggeprojekt i Valsgård Hallen

April 2022.

Valsgård hallens bestyrelse har igennem ca. 2 år, i samarbejde med hallens personale og foreninger tilknyttet hallen, arbejdet med hallens fremtidsvisioner. Herunder gik vi i gang med at kigge på hallens nuværende faciliteter og nåede frem til, at vi gerne vil bygge om og bygge til for at have mulighed for at tilbyde nye aktiviteter og variere udbuddet af aktiviteter i løbet af dagen og ugen.

Processen foregik på denne måde, at bestyrelsen og personalet nedskrev alle de ønsker, vi havde til en kommende hal, og derefter sendte vi disse ønsker til en arkitekt, som tegnede et forslag til facade og byggeri. I hallens bestyrelse er der 3 repræsentanter fra 3 forskellige foreninger (Valsgård Gymnastikforening, Valsgård Badmintonforening og VIF83), som er primære brugere af hallen, og disse foreninger kom også med input til hallens fremtid, både før tegninger blev lavet og gav feedback på de første udkast af tegninger. Ud over de 3 foreninger er også andre foreninger og erhvervsdrivende i Valsgård og omegn informeret om byggeriet, for at få input fra så mange forskellige som muligt.

Derfor ser byggeprojektet således ud (se desuden byggetegninger):

  • Nuværende cafeteria flyttes, så der bygges et nyt, som ligger centralt mellem de to nuværende haller og vil ligge i forbindelse med den nye hovedindgang og med udsyn til de to haller og multisalen.
  • Den nuværende hovedindgang lukkes og flyttes, så der laves ét indgangsparti centralt mellem de to haller, hvor der er adgang til flere af hallens faciliteter.
  • I den nuværende hal 1 (ældste) ombygges faciliteterne, så der kommer 4 omklædningsrum og en dommeromklædning, toiletområde, et kontor til halinspektøren, et møderum, et e-sportslokale, en lille sal og et billardrum.
  • Der bygges en ny Multisal med et depotrum til bl.a. børnehold.
  • Der bygges 4 nye omklædningsrum og en dommeromklædning primært til brug af fodboldspillere.
  • Der bygges 3 lokaler med toiletfaciliteter, som bl.a. kan bruges til legestue for dagplejen, mødelokale for VIF og lokale til ungdomsklubben.
  • Der bygges et fitnesslokale ovenpå cafeteriet med egen adgang.

Efter rådgivning fra DGI og vores egne ønsker har vi lagt vægt på, at hallens faciliteter er fleksible, så de kan bruges af mange forskellige brugere på forskellige tidspunkter, så der kommer meget aktivitet i hallen.

I starten af maj 2022 inviteres byens borgere og andre interesserede til et informationsmøde, hvor vi præsenterer projektet. Her vil arkitekten også deltage og kan svare på spørgsmål til tegningerne.