farmaciaucm.com/

Sundhedspolitik

Valsgård Hallens sundhedspolitik
Her kan du læse mere om vores sundhedspolitik.

Sundhedspolitik

Sundhed og velvære er som oftest målet, når danskerne dyrker motion. Det er derfor naturligt at tænke og tale sundhed i et bredt perspektiv hos os i Valsgaardhallen. Vores sundhedspolitik vil sætte rammerne for hallens holdning til sundheden og samtidig er den med til at definere nogle regler, som vi ser overholdt, mens man befinder sig på hallens område.

farmaciaucm.com/

About Us

Valsgård Hallens

sundhedspolitik!

Mad

Tekst kommer snarest..

Rygning

Rygning er kun tilladt udendørs.

Alkohol

Jævnfør lovgivningen udskænkes der aldrig alkohol til gæster under 18 år.

Stoffer

Præstationsfremmende medikamenter er ikke tilladt på hallens område. Salg og brug af doping vil medføre bortvisning og politianmeldelse.

Trivsel

Alle skal have mulighed for at mødes og udøve deres sport under optimale forhold. Derfor skal al omgang med hinanden foregår i en god og ordentlig tone.

Mobning

Idrætshallen er dagligt besøgt af mange mennesker – og der skal der være plads til alle. Derfor tolerer vi ikke nogle former for mobning.