Bestyrelsen

Valsgård Hallens bestyrelse
Her kan du læse mere om vores bestyrelse.

About Us

Valsgård Hallens bestyrelse!

Bestyrelsen består af 2 medlemmer der vælges på generalforsamlingen, samt 3 medlemmer udpeget af  de idrætsforeninger i området, der ønsker at benytte hallen.

Nedenfor kan du se navnene  på de personer, der pt. sidder i bestyrelsen.

Har du brug for at komme i kontakt med bestyrelsen kan de kontaktes på valsgaardhalbestyrelse@gmail.com

Formand: Lone Elmer

Næstformand: Niels Bendt Nielsen, Repræsentant for badmintonklubben

Kasserer: Brian Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Madsen, repræsentant for Valsgaard Gymnastikforening

Bestyrelsesmedlem: Hussein Al Ali,  repræsentant for VIF83

Folkene bag hallen

Bestyrelsen

Lone Elmer
Vibeke Madsen
Brian Nielsen
Vibeke Madsen
Maiken Høegh Pedersen
Formand

Lone Elmer

Næstformand

Niels Bendt Nielsen

Kassérer

Brian Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Madsen

Bestyrelsesmedlem

Hussein Al Ali