Booking

Foreninger

Booking for en hel sæson kan kun foretages for én sæson (12 måneder).

Skoler og institutioner

Skolebookinger kan maksimalt foretages for ét skoleår.

Enkeltbookinger fra skoler og institutioner foretages løbende ved henvendelse til halinspektøren.

Kommercielle og private

Forespørgsler om kommercielle og private arrangementer rettes til halinspektøren.

Oversigt over bookinger

Nedenfor kan du se en oversigt over de bookinger, der er i hallen. Du har derfor mulighed for at se, hvornår hallen er ledig og hvornår, der er aktivitet i hallen.

På sigt vil det blive muligt at leje de ledige haltimer via vores bookingsystem her på hjemmesiden. Indtil da skal du kontakte Peter på tlf. 24 95 95 10, hvis du ønsker at leje hallen.

PRISLISTE

AFBOOKING

Afbooking af reserverede tider kan foretages med 4 ugers varsel ved henvendelse til halinspektøren.

Afbooking med mindre end 4 ugers varsel betyder fuld timebetaling, med mindre Valsgaardhallen udlejer timerne til anden side.

Det er kun muligt at af-booke sæsonbookinger, såfremt der er tale om lukning af hold eller lign. Foreningen/skolen/institutionen, bedes hurtigst muligt kontakte halinspektøren, når eller hvis dette forekommer.

Ved afbestilling af større kommercielle og private arrangementer betales et administrationsgebyr på 10 % af slutbeløbet. Ved ikke rettidig afbestilling, eller udeblivelse uden afbud, hæfter bestilleren for derved opståede tab som ansættes til 50 % af det bestilte arrangement. Såfremt de bestilte lokaler helt eller delvis udlejes til anden side, nedsættes erstatningen.

Valsgaardhallen forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage/timer i forbindelse med større arrangementer. Dette skal ske med min. en måneds varsel, med besked direkte til berørte lejere og med opslag i de pågældende lokaler. Så vidt det er muligt tilbyder Valsgaardhallen andre lokaler, eller en alternativ dag. Der ydes ingen økonomisk kompensation for dette.

I tvivlstilfælde vedr. ovenstående, er det halinspektøren og Valsgaardhallens bestyrelses beslutning, der er afgørende.

Ovenstående er godkendt på bestyrelsesmøde i Valsgaardhallen tirsdag den 3. oktober 2017