Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 2 medlemmer der vælges på generalforsamlingen, samt 3 medlemmer udpeget af  de idrætsforeninger i området, der ønsker at benytte hallen.

Nedenfor kan du se navnene  på de personer, der pt. sidder i bestyrelsen.

Har du brug for at komme i kontakt med bestyrelsen kan de kontaktes på valsgaardhalbestyrelse@gmail.com

Formand: Lone Elmer
Rep. for VIF83

Næstformand: Vibeke Madsen
Rep. for Valsgaard Gymnastikforening

Kasserer: Brian Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Mads Hansen

Bestyrelsesmedlem: Niels Bendt Nielsen
Rep. for Badmintonklubben